NatuRaw lifestyle

home
waarom rauw
rauwe verhalen
coaching
artikelen
recepten
rauwe wereld
links

 

 

oregano

Gezondheid en voeding

Is koken dan onnatuurlijk?
Wat moeten we dan eten?
Wat zijn de voordelen van levend eten?


Er is veel geschreven, gedacht en gespeculeerd over onze gezondheid . De meeste medische informatie is optimistisch gestemd en geeft een voortdurende verbetering in de aanpak tegen ziekten weer. De operatie technieken zijn inderdaad ver geavanceerd, er komen steeds beter medicijnen op de markt en de diagnose methoden zijn uitstekend. Maar de oplettende mens zal herkennen dat gezondheid tegenwoordig niet de normaalste zaak van de wereld is ondanks alle medische en wetenschappelijke vooruitgang en interventies.

Over het algemeen is het slechter gesteld met onze gezondheid dan ooit in onze geschiedenis!

Ondanks het feit dat we van vóór onze geboorte tot aan het graf medisch begeleid en betutteld worden.Opvallend is dat de landen met de grootste overvloed en de beste medische en preventieve zorg ook de landen zijn met de ziekste bevolking. Nog nooit eerder, in onze geschiedenis, zijn  zoveel gevallen van beschavingsziekten bekend geweesd. De doodsoorzaak nummer één van de westerse mens is hart en vaatziekten gevolgd door kanker en op de derde plaats staan de medische missers (mislukte operaties verkeerd medicijngebruik of bijwerkingen van medicijnen).

Schokkend? Ja, dat is het inderdaad maar er is tegelijkertijd ook hoop.
Bij het manifesteren van problemen worden de oplossingen er gelijk bij geleverd. Dit is hoe het Universum werkt. We hebben nu een dieptepunt in onze gezondheid en mentale gesteldheid bereikt maar tegelijkertijd kunnen wij de beste gezondheid ooit bereiken door simpelweg een ander weg in te slaan. Deze weg kan de NatuRAW lifestyle zijn! De NatuRAW lifestyle houdt in dat een leven zoveel mogelijk bij de natuurlijke wetten aansluit.

Onze voorouders konden alleen maar dromen van de overvloed aan beste voedingsmiddelen ooit die wij tegenwoordig wel kunnen verkrijgen. Wij kunnen bijvoorbeeld zomaar aan de voedzaamste vruchten en de krachtigste genezende planten uit het regenwoud komen zelfs al wonen we in een ander continent. Terwijl onze voorouders maandenlang alleen op pekelvlees konden knagen!
In de wintertijd kunnen wij aan genoeg vers voedsel komen. We kunnen schoon water drinken, althans,  met een beetje kennis van zaken. We gaan over het algemeen niet meer dood van de honger.
Wij kunnen “superfoods” eten vanuit de hele wereld zoals Spirulina, Cacao, Goji berries, Maca, Camu Camu berries en zo veel meer en tegelijkertijd het behoud van het regenwoud en de biologische (dynamische) landbouw steunen. Door deze steun creëren wij automatisch ook een duurzamere en schonere toekomst. Het feit dat veel tropische vruchten en andere producten uit verre landen, met een vliegtuig of anders vervoerd moeten worden en zo voor milieu vervuiling zorgt is wel een negatief punt maar wij hebben genoeg kennis in huis om schonere alternatieven te kiezen/ creëren als het bewustzijn ver genoeg ontwaakt is voor deze leefwijze. Bovendien wegen de voordelen hier veel zwaarder dan de nadelen.

Sommige mensen zullen de relatie tussen datgene wat ze eten en hun gezondheid niet als een samenhangend geheel kunnen ervaren. Daar zijn veel redenen voor. Emotioneel of fysiek zullen ze simpelweg niet daartoe bereid of in staat zijn. Anderen zullen pas na een waarschuwing in de vorm van een (zware) ziekte tot diepere inzichten komen en een verandering in levensstijl willen doormaken.

Maar hoe komt het dat de ingeslagen weg ons niet de resultaten oplevert die wij eigenlijk allemaal willen?
Hieronder volgen een paar voorbeelden van onze mentale en fysieke degeneratie. Dit klinkt wellicht nogal negatief. Ik wil me dan ook niet te veel op deze kant van ons bestaan focussen maar het schaadt niet om het in het kort te noemen:

 1. Cariës en foute positionering van het gebit door een slechte ontwikkeling van de botten (opvallend is dat steeds meer kinderen beugels dragen)
 2. Andere vervormingen aan het bewegingsapparaat (botten) zoals een steeds smaller gezicht met smalle neus en asymmetrie van het gelaat en lichaam.
 3. Een slecht functionerend immuunsysteem met alle gevolgen van dien.
 4. Een stijging in allergieën.
 5. Stijgende onvruchtbaarheid bij man en vrouw
 6. Mentale degeneratie vertaald in depressie, burn- out, agressie, niet gelukkig zijn, geen creativiteit, geen controle over eigen gedrag, eetverslavingen, lethargie etc.
 7. Overgewicht.
 8. Zware en gecompliceerde bevallingen
 9. Korte levensverwachting. De verlaagde zuigelingensterfte door betere hygiëne is verantwoordelijk voor de statistieken die een hogere levensduur van de mensen tegenwoordig propageert. Onze levensverwachting is minimaal gestegen vergeleken met onze directe voorouders en is zelfs aan het dalen. Elke soort heeft haar eigen specifieke tijd nodig om volwassenheid te bereiken. Hoe langer een dier nodig heeft om volgroeidheid te bereiken hoe langer de levensverwachting ook zal zijn voor die soort. Dat zou voor ons mensen betekenen dat onze levensverwachting minimaal 125 jaar zou moeten zijn! Veel wetenschappers hebben echter geen verklaring voor het feit dat wij überhaupt zouden moeten overlijden omdat het lichaam zich voortdurend regenereert.

Kortom zal een oplettende persoon een verband tussen moderne voeding, leefstijl en gezondheid kunnen leggen en zich afvragen ”OK zo werkt het niet optimaal hoe, dan wel?”

Het beste antwoord  is simpel: kijk naar de natuur waarvan we nog steeds deel zijn,  en observeer hoe het daar werkt. Wij weten nog niet precies welke gevolgen de vervreemding van moeder natuur in onze eigen evolutie zal hebben. Alhoewel de bovengenoemde punten een goede indicatie voor de gekozen richting kunnen zijn.

De natuur is onze enige houvast. Daar vind ik de betrouwbaarste antwoorden.
Wat voor een plaats neemt de gezondheid in de natuur in? Komt ziekte überhaupt voor als alle voorwaarden optimaal zijn? Vragen die iedereen voor zich kan beantwoorden.
Hoe verder wij ons van de natuurlijke wetten verwijderen hoe moeilijker en onnatuurlijker ons menselijk bestaan hier op aarde zal zijn

Ons natuurlijk geboorterecht is gezond en vitaal te zijn zonder medische interventies.

In onze voeding zijn wij het meest ontspoord en tegelijkertijd kunnen wij de meeste controle op  uitoefenen! Het menselijk lichaam bezit enorme genezende krachten en zal altijd trachten zichzelf te genezen onder de juiste omstandigheden. Er vindt voortdurend regeneratie plaats. Dag en nacht worden cellen vervangen, vernieuwd of gerepareerd. Het immuunsysteem maakt hoge toeren ziekmakende organismen in toom te houden maar ook onnatuurlijke stoffen en gifstoffen uit voeding en milieu in toom te houden.

Door mijn zoektocht naar optimale gezondheid moest ik concluderen dat de meeste mensen niet weten wat een optimale gezondheid inhoudt noch hoe perfecte gezondheid aanvoelt!
Ik kwam veel te weten over ziekten en abnormaliteiten, (te veel naar mijn smaak).
Hoe men gezondheid bereikt en houdt is voor de medische gangbare wereld nog steeds min of meer een mysterie. Ik moest ontdekken dat de traditionele geneeskunde zoals Ayurveda, Tibetaanse geneeskunde en de Traditionele Chinese geneeskunde onder anderen veel succesvoller zijn door hun holistische aanpak. Een gefragmenteerde kijk op gezondheid gaat goed samen met een gefragmenteerde/ gedenatureerde voeding en andersom!

Concreet vertaalde zich mijn zoektocht  tot een levensstijl  en voeding die zo logisch, simpel en goed aanvoelt dat het bijna te mooi is om waar te zijn. Voor mij is rauw /levend voedsel eten HET antwoord! Het is ons oerdieet, compleet en helend. De manier waarmee wij datgene kunnen bereiken dat ons geboorterecht is: een optimale gezondheid en denkwijze.

Elke soort op aarde heeft zijn specifieke ongemanipuleerde dieet. Zou het mogelijk zijn dat wij mensen, èn de dieren die wij hebben gedomesticeerd, de enige wezens zijn, op deze planeet, die deze natuurwetten niet hoeven te volgen? De consequenties (boven genoemd) laten duidelijk zien dat dit niet het geval is. Wij kunnen ons geboorterecht terugwinnen door deze levensstijl! Dat wij ons hebben aangepast aan gifstoffen in onze voeding, is een kreet om ons geweten te sussen. Wat vandaag de dag ons lichaam binnendringt via voeding, lucht en water heeft nooit eerder in onze evolutie, plaatsgevonden. Wij kunnen niet aangepast zijn in de korte tijdspanne waarin wij onze voeding met allerlei gifstoffen bewerken. Evolutie duurt immens lang en dan is nog de vraag of wij ons ooit aan elke keer nieuwe chemische gifstoffen en de combinatie onderling, zullen kunnen aanpassen. Ik denk dat wij  een prijs  betalen. Een prijs in de vorm van gezondheid, vitaliteit, vruchtbaarheid, levensduur maar ook spiritualiteit. De spiritualiteit van de mens werd als eerst aangetast en verdween bijna geheel toen wij moeder natuur de rug toekeerden. Wat wel goed te observeren is bij alle natuurvolkeren die nog nauw met de natuur en in de natuur leven is dat ze allemaal een intacte band met de geesteswereld hebben!

Is koken dan onnatuurlijk?

Alle voedingsmiddelen die boven een temperatuur van 40° a 46°C verhit zijn ondergaan enorme chemische veranderingen. Vuur/ verhitting zal nooit een toegevoegde waarde hebben! We kunnen datgene dat door de natuur voor ons bestemd was om te eten niet verrijken door het te koken of anders te denatureren. Als het in zijn natuurlijke staat niet te eten valt, is het de vraag of het überhaupt bedoeld was als voeding voor de mens! In die zin is koken wel onnatuurlijk maar wel normaal en al 10.000 jaar een vast bestandsdeel in onze cultuur.

Wat wij dagelijks zelf in de keuken kunnen observeren is dat het watergehalte in gekookte voeding verdampt. Kleur, geur en structuur verandert. Wat wij niet kunnen zien is dat eiwitten gedenatureerd raken, mineralen en sporenelementen uiteen vallen in een anorganische onbruikbare staat, voedingsenzymen en vitaminen grotendeels vernietigd worden. Nieuwe verbindingen worden gevormd (zie ook “waarom rauw”)

Maar misschien is het grootste verlies door koken en bewerken van voedsel, het feit dat de levenskracht of Prana de voeding verlaat. Het is na het koken levenloos. Heel goed te zien door de Kirlian fotografie. Zie www.kirlian.com .
Het lichaam reageert op gekookte voeding alsof  een acute vergiftiging plaatsvindt door het vermeerder aanmaken van witte bloedlichaampjes. Elke keer dat deze vermeend gevaarlijke stoffen het lichaam binnendringen verkeert het immuunsysteem in een staat van alarm. Uiteindelijk zal het immuunsysteem uitgeput raken. Bij de één na 20 jaar bij een ander na 60 jaar afhankelijk van tientallen andere factoren zoals genetische aanleg, levensstijl en omgeving.

Een ander punt is dat voeding die sterk gedenatureerd is zoals een product dat uit bloem gemaakt is veel voedingsstoffen mist die nodig zijn om het te kunnen assimileren. Het lichaam zal uit zijn eigen reserves datgene wat het mist moeten aanvullen; zij het vitamine B1 bij het assimileren van koolhydraten (suikers); zij het Calcium om de zuurvormende reactie in het lichaam te neutraliseren; enzymen om het goed te kunnen assimileren of zelfs water. In de meeste gevallen ontstaan de tekorten niet omdat men iets niet heeft gegeten maar omdat men juist iets WEL heeft gegeten.

Voedingsverslaving is een zeer algemeen fenomeen bij het tegenwoordige dieet. In feite is niemand vrij van zo een verslaving. Koolhydraatrijke voeding zoals aardappels, pasta, rijst, chips (maar ook alcohol) etc. hebben een directe invloed op de bloedsuikers en zodoende ook op het functioneren van onze hersens. Na een piek volgt een snelle daling dat tot meer eten (of drinken) aanzet om weer op hoogte te komen. Daarnaast zullen voedingsmiddelen die door raffineren, koken of anders gefragmenteerd zijn zoveel missen dat het lichaam ondervoed raakt aan essentiële voedingsstoffen en zo tot meer eten zal animeren. De meeste mensen met overgewicht zijn ondervoed! Hoe paradoxaal het ook klinkt.
Door het eten van sterk gedenatureerde en geconcentreerde voedingsmiddelen of eiwitten die sterk irriterend zijn voor de slijmvliezen in de darm zoals gluten of moeilijk verteerbaar zijn omdat de juiste enzymen ontbreken, kan in de loop der jaren de gehele spijsvertering achteruitgaan. Dat vertaalt zich in ophopingen van onverteerde toxische afvalstoffen over het hele lichaam en ook een vorming van een taaie slijmlaag over het gehele darmstelsel.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van wat een grotendeels gekookt dieet doet! Nu is niet alles zo somber als het klinkt en kan men er heel goed iets tegen doen. Bijvoorbeeld door bij elke gekookte maaltijd een flinke portie natuurlijke voeding eten. Het immuunsysteem zal dan niet of minder negatief reageren.
Een ander punt is biologische of biologisch dynamische voedingsmiddelen eten. Zo kan men de gifstoffen die in de gangbare voedingsindustrie ruimschots gebruikt worden grotendeels vermijden. Bij bewerkte voedingsmiddelen ook van biologische oorsprong moet men desondanks voorzichtig zijn. Biologische chips, cake en dergelijken bevatten geen bruikbare stoffen voor ons lichaam. Men ziet ook in de natuurvoedingswinkel een trend naar meer kant en klare producten en genotmiddelen met meer additieven.  Een natuurvoedingswinkel ziet er in het algemeen net zo uit als een gewone supermarkt. Een klein gedeelte verse voeding en de rest hoog bewerkt of ingevroren.

Wat moeten we dan eten?

Mensen op een rauw/ levend dieet eten 75- 100% rauwe/ levende en onverhitte levensmiddelen (wat een mooi woord).
De meeste zijn dan ook vegetariërs of veganisten maar er zijn ook mensen die rauwe dierlijke producten consumeren zoals melk, vis, eieren en vlees. Ik sta niet achter deze rauwe dierlijke producten omdat het door bepaalde bacteriën zelfs gevaarlijk kan zijn deze te eten.  Daarnaast zal iemand die in de natuur leeft en zijn vlees zelf vangt totaal ander vlees consumeren dan iemand die in de supermarkt zijn steak koopt en het dan rauw verorbert.  Rauwe vis is meestal met zware metalen verontreinigd zoals cadmium en kwik. Een studie op ijsberen in de noordelijke streken heeft uitgewezen dat ze vele duizenden keren meer gifstoffen hadden opgeslagen in hun lichaam dan oorspronkelijk aanwezig was in zeewater. Dat verklaart zich door het feit dat ijsberen zeehonden eten die op hun beurt op vis leven en zo aan de top van de voedselketen staan en de volle mep opgeslagen gifstoffen uit zeehond en vis binnen krijgen.

Een belangrijk aspect om veganistisch te leven is ook bij het bewustzijn dat door het eten van dierlijke producten aangetast wordt, stil te staan. Iemand die vlees eet staat anders in zijn schoenen als iemand die geen vlees eet. Wij kunnen goed onze emoties verdoven als we bij de slager ons vlees bestellen en vóór ons een berg gehakte ledematen zien liggen. En in die zin is dat ook een probleem. Deze gevoelloosheid. Maar desondanks zijn veel mensen die er álles aan doen om deze stukken vlees voor het eten zó te veranderen dat de ware oorsprong niet meer te herkennen is. Er komen sausjes overheen en kruiden of alles wordt klein gehakt of zelfs gemalen. Weinig mensen zullen een heel varkenshoofd op hun bord willen zien.

Concreet bestaat een rauwe/ levende  voeding uit: rauwe vruchten, groente, zeegroente, algen, noten, zaden, gekiemde granen en zaden, grassen, honing, zelfgeperste sappen, notenboter koud geperste hoogwaardige oliën, kruiden, specerijen en superfoods.
De superfoods zijn voedingsmiddelen die soms wel een minimale bewerking (malen) hebben ondergaan maar niet verhit zijn en een uitermate grote voedingswaarde hebben zoals:

 1. Bes poeder (Acerola, Camu Camu),
 2. Hennepzaad
 3. Goji berries
 4. Pompoen zaden
 5. Maca
 6. Cacao (ja dat kan i.d.d. rauw)
 7. Kokosolie
 8. Spirulina
 9. Chlorella
 10. Blue Manna (blauw groene alge)
 11. Stuifmeelpollen

Dit zijn maar enkele voorbeelden. Rauwe voeding is echter beslist niet saai het genot staat ook hier vooorop .Het betekent ook niet alleen maar salade eten! Veel gebruikelijke recepten kunnen als rauwe variant klaar gemaakt worden. Er zijn een behoorlijke aantal restaurants, voornamelijk in Amerika maar inmiddels ook in Amsterdam, die verrukkelijke maaltijden serveren. (In Quintessence www.raw-q.com, een restaurant in New York, heb ik de lekkerste Pizza ooit geproefd! Zonder dat deze”Pizza” urenlang als een baksteen in mijn maag bleef zitten)

Wat zijn de voordelen van levend eten?

Het is duurzaam voor het lichaam maar ook voor de aarde! Heel veel energie kan door deze levensstijl gespaard worden. Vervuiling is praktisch tot een minimum te reduceren. Het behoud van onze natuur blijft gewaarborgd en kan zelfs regenereren. Garden Eden?

Op geestelijk niveau straalt een levende voeding  een positieve energie uit: een vibratie van liefde, geluk, zonneschijn, en levenskracht.
Het is sensueel, spiritueel, reinigend en kan bijdragen tot een hoger bewustzijn. Voeding is een medium dat direct invloed heeft op het denken, en handelen. “Je bent wat je eet” is een universele wet. Vlees zal automatisch de energie en vibratie van pijn, angst, vernietiging, vuur en agressie met zich mee dragen.

Onze kleinste deeltjes stellen zich samen uit 2% vaste materie en 98% informatie/ vibratie/ energie. Zoals een zaadje de informatie in zich draagt om onder de juiste omstandigheden een boom te worden. In een laboratorium zal deze informatie nergens te vinden zijn. Er zullen koolhydraten en andere vaste stoffen te vinden zijn maar niet de levende vibratie….Levende voeding draagt de wijsheid van de natuur in zich! Stel je nou voor wat dat voor iemand betekent die deze voeding tot zich neemt…Een mens met een  rein lichaam dat optimaal functioneert zal anders in het leven staan dan iemand die tot over zijn oren vol van gifstoffen zit, ziek is en geen energie heeft.
Levend voedsel geeft de vibratie van levenskracht door, dood voedsel (gedenatureerd/ gekookt) doet dat niet. Een gevoel van permanent geluk en in sommige gevallen van zaligheid kan na een tijd bereikt worden. Na een tijd kunnen onze bovennatuurlijke krachten weer ontwaken. Dit zijn de cadeaus van moeder natuur.
Levende voeding maakt vrij. Vrij van verslavingen en emotioneel eten. Vrij van veroordelingen. Vrij van conditionerende gedachten die niet de eigen zijn. Een wens ontwaakt om een hoger doel te bereiken….creatief te zijn, het leven op elk moment te genieten en zo veel meer.

Op fysiek niveau zal iemand  naarmate hij zich bevrijd heeft van afvalstoffen weer meer energie hebben. Hij of zij zal al het overtollige gewicht kwijtraken (of aankomen als hij daarvóór te mager was). Ziekten en allerlei kwaaltjes zullen verdwijnen. Een natuurlijke schoonheid zal tevoorschijn komen. Niet de schoonheid uit een glossy tijdschrift maar de schoonheid die uniek is alleen voor jou. Als een dubbele kin zal verdwijnen en je ogen en haar zullen ganzen; als het verouderingsproces wordt vertraagd en zelfs teruggedraaid; als  de huid zacht en vrij van onreinheden glanst…dan zul je weten dat je van binnen net zo mooi en schoon bent als van buiten. Ziekte en angst zal geen greep meer hebben op je!

 

 

Januari 2006
Anita Wild

Naar boven


 
Copyright © NatuRAW lifestyle 2006
De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor educatieve doeleinden.
Bij gezondheidsklachten raadpleeg altijd een arts of therapeut.
De inhoud van deze site is niet bedoeld om ziektes te diagnosticeren of te genezen.